Witamy na naszych stronach

"Zdrowie i życie człowieka jest naszą największą troską"

Jesteśmy zespołem opieki zdrowotnej działającym w regionie Dąbrowy Tarnowskiej zapewniającym podstawowe i wybrane specjalistyczne usługi medyczne.

Reformy, które podejmujemy pozwalają nam na dostosowywanie się do zmian w otoczeniu i utrzymanie znaczenia ZOZ Dąbrowa Tarnowska w regionie.

Naszym nadrzędnym celem jest dobro pacjenta. W dążeniu do jego osiągnięcia oferujemy wysoką jakość świadczonych usług i konkurencyjne ceny.

 

Aktualności

04-09-2015
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej wzbogacił sie o nowy sprzęt medyczny podarowany przez fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
04-09-2015

W dniach 13-15 lipiec br. w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się audit recertyfikacyjny wg Normy ISO 9001:2008 przeprowadzony przez firmę IMQ . Audytorzy na podstawie pozytywnych dowodów zebranych w czasie auditu rekomendowali ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Komitetowi Technicznemu CSQ do ponownego wydania certyfikatu ISO 9001:2008.

W wyniku przeprowadzonego auditu Zespół Opieki Zdrowotnej ponownie otrzymał certyfikat na okres 3 lat.

10-08-2015

Szpital im. Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej spełnił wymagania akredytacyjne i otrzymał certyfikat jakości – akredytację Ministra Zdrowia. Jest to znaczące wyróżnienie dla naszego szpitala.

Akredytacja jest zewnętrznym procesem oceny, który dotyczy instytucji opieki zdrowotnej dobrowolnie poddających się ocenie opartej na określeniu stopnia zgodności z wcześniej znanymi standardami akredytacyjnymi, przeprowadzany przez bezstronną i niezależną w decyzjach, profesjonalną placówkę akredytacyjną, która przyznając akredytację wydaje stosowne świadectwo. Są to działania wymagające między innymi zmian organizacyjnych, których celem jest podniesienie jakości opieki nad pacjentem oraz sposobu leczenia.